Повернутися до звичайного режиму

фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО

Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

Пріоритетний напрям освітньо-виховноі роботи у нашому дошкільному навчальному закладі — організація фізкультурно-оздоровчої роботи, що органічно пов’язана з активною руховою діяльністю дітей та має на меті забезпечити оптимальний стан їхньо­го здоров’я, успішний фізичний розвиток, подо­лання гіподинамії, формування рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей та формування інтересу до різних видів рухової діяльності.

Ця робота спрямовуєтья на виявлення резервів повноцінного фізичного розвитку дітей та формування основ здорового способу жит­тя. Для цього система фізичного виховання ді­тей володіє багатим арсеналом різноманітних фізкультурно-оздоровчих засобів. Чим різноманітніші засоби вихов­ного впливу на дітей використовуємо в своїй роботі, тим динамічнішим є перебіг процесу фізично­го розвитку дошкільнят.

Основні показники фізичного здоров’я дитини — загартованість організму (ступінь роз­витку адаптивних можливостей організму проти негативних змін навколишнього середовища); повноцінний фізичний розвиток; рівень рухової підготовленості; розвиток фізичних якостей та тренованість організму.

Ефективність загартовування дітей визначається доцільним вибором різних його видів (об­тирання, обливання холодною водою, контрастне обливання, ходіння босоніж, полоскання горла, використання сауни, плавання в басейні тощо). Запорука позитивних зрушень — систематичність, послідовність, позитивне ставлення дитини до загартувальних процедур, відсутність примусу.

Актуалізації знань дітей, їхніх умінь та навичок, особистісних досягнень у сфері рухового досвіду сприятиме й залучення їх до планування варіантів виконання рухових завдань на прогулянці, під час пішого переходу. Більшої самостійності варто на­давати малюкам і в рухливих іграх, заохочувати їх самостійно організовувати знайомі ігри, розподі­ляти ролі, продумувати й ускладнювати правила. Саме такий підхід допоможе деяким дітям, які зви­кли перебувати під пильною опікою дорослих, до­цільно й цікаво організовувати власне дозвілля.

 • Передумови збереження здоров`я дитини:
 • Гуманістична спрямованість освітньо-ви­ховного процесу: повага до дитини, віра в її можливості, відсутність критиканства, об’єктивно-оптимістичний аналіз досягнень вихованця.
 • Встановлення доброзичливих стосунків: вод­ночас поєднання доброзичливого ставлення педагога з об’єктивною вимогливістю. Урахування базових можливостей дитини та результативності її здобутків.
 • Надання кожній дитині можливості почуватися щасливою.
 • Забезпечення оптимальної реалізації особистісного потенціалу кожної дитини (зникає елемент невдоволення через неуспішність).
 • Застосування особистісно значущих способів діяльності, завдань різних видів та рівнів.
 • Особистісна налаштованість працівників до­шкільного навчального закладу і батьків на збереження здоров’я малюків як основного елементу загальнолюдської культури.
 • Забезпечення оптимальної активної життєді­яльності дітей.
 • Відхід від декларативного стилю виховання на користь дієвого.
 • Усвідомлення дорослими того незаперечного факту, що навчають не лише ті норми і правила, які ми озвучуємо, а й наше поводження в повсякденному житті. Саме наша поведінка щодня, щохвилини є яскравим прикладом для наслідування.
 • Відповідність процесу життєдіяльності ді­тей нормам безпечного та здорового спосо­бу життя, які декларуємо. (Абсурдно роз’яс­нювати дітям значення позитивних емоцій, а в реальному житті повсякчас гримати на них, застосовувати покарання тощо). Здоровий спосіб життя має бути не лише засобом досягнення міцного здоров’я, а нор­мою щоденного життя.

Пріоритетні напрями фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному закладі:

 • учити дітей дбати про своє здоров’я;
 • розвивати потребу в щоденній руховій діяльності;
 • розвивати фізичні якості, формувати навички володіння основними рухами та руховими діями;
 • підтримувати у дітей інтерес до різних видів спорту, занять фізкультурою, плаванням;
 • забезпечувати взаємодію педагогів, медичних працівників та батьків у питаннях зміцнення психічного, фізичного здоровя дітей та формування у них здорового способу життя.

Загартування – це система дій, спрямованих на підвищення опірності організму, розвиток здатності швидко і без шкоди для здоров'я пристосуватись до різноманітних умов життя.

При загартуванні потрібно керуватись такими принципами: послідовність, систематичність, врахування індивідуальних особливостей, без страху, негативних почуттів. В загартуванні дитячого організму використовуються такі фактори: повітря, вода, сонячне тепло.

Починаємо загартування з літнього періоду.

Форма роботи

Особливості організації

Відповідальні

1

Повітряні ванни

не вимагають спеціальних заходів, витрат часу
- на прогулянці, не нижче +18*С, не перегрівати в спеку, панамки, натуральний одяг, тривалість до 30 хв.
- в приміщенні до 10 хв., полегшений одяг, кутове провітрювання, за відсутності протягів
- сон при доступі свіжого повітря
Стар.мед.сестра,
Вихователі
2

Сонячні ванни

ультрафіолетові промені,бактерицидний протирахітний вплив
Суворо дозуються, не цілий день на сонці, з дозволу медиків, з 9 до 12 годин ранку, після 16 ввечері, починати 3-4 хв. Доводячи до 15 хв одноразово, 40 хв протягом дня, закінчуються водними процедурами Стар.мед.сестра,
Вихователі
3

Водні процедури

найдійовіший засіб, організм у 30 разів інтенсивніше втрачає тепло, тренування систем
- щоденно прохолодне вмивання, миття рук, шиї, t початкова 32°С, кожні 3 дні знижується на 1°С до t 22°с, - обливання ніг після сну, t початкова 36°С до t 24°С, розтирання рушником, водночас масаж шкіри - за відповідних умов контрастні ванни для ніг 3 хв, t 36°С та t 22°С, змінююється до t 40°С до t 18°С - ходіння по воді t 22°С - купання в плескальному басейні, t повітря вище 26°С, t води 24°С – 26°С Стар.мед.сестра,
Вихователі
4

Ходьба босоніж

Запропонувати скинути взуття, походити по траві, м'якій землі, піску, гладеньким камінцям, профілактика плоскостопості, розвиток тактильних відчуттів Стар.мед.сестра,
Вихователі
5

Ходіння «Доріжкою здоров'я»

Ходьба босоніж щоденно для профілактики плоскостопості, розвиток тактильних відчуттів з використанням природних наповнювачів (сіль, пісок, каштани, фасоль, горох, гречка) Стар.мед.сестра,
Вихователі
6

Профілактика плоскостопості, викривлень хребта

Включати в рухові паузи, комплекси ранкової та гімнастики пробудження, щодня у добре провітреному приміщенні, з використанням додаткового обладнання) Стар.мед.сестра,
Вихователі
7

Пальчикова гімнастика

Щодня, продовж дня, як фізкультхвилинка на заняттях, у вільний час як спеціальне заняття з використанням віршів, пісень, потішок, звуконаслідування Практичний психолог,
Вихователі
8

Дихальна гімнастика

Валеохвилинки
Впродовж дня на свіжому повітрі, у добре провітреному приміщенні, ігри-звуконаслідування для вентиляції легенів, розвитку грудного дихання, активізації головного мозку Практичний психолог,
Вихователі
9

Психогімнастика

За планом психолога для зниження збудження, зняття напруження, у вільний час як спеціальне заняття Практичний психолог
10

Психологічне розвантаження

розслаблення м'язів
За планом психолога для зниження збудження, зняття напруження, , діє заспокійливо на нервову систему, зняття втоми, оптимізації психічних процесів Практичний психолог
11

Кольоротерапія

Вплив на самопочуття, фізіологію – заспокійливо, активізує діяльність органів, систем залежно від кольору спектру Практичний психолог
12

Музикотерапия

Для заспокоєння нервової системи, як супровід режимних моментів,в артист-й діяльності, створення «Картин настрою» Практичний психолог,
Муз.керівник
13

Оздоровчий біг

Щоденно під час ранкової гімнастики з дітьми старшого дошкільного віку, 3 – 4 хв. Стар.мед.сест.,
Вихователі
Кiлькiсть переглядiв: 86