У 2020 - 2021 навчальному році організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти здійснюється за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та чинними парціальними освітніми програмами "Україна моя Батьківщина"- програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, "Казкова фізкультура", "Про себе треба знати, про себе треба дбати".

Освітній процес здійснюється українською мовою.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року, закінчується – 31 травня 2021 року.

Оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2021 року.


Завдання на 2020 - 2021 н. р.

1. Формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку в процесі використання здоров’язберігаючих технологій.

2. Формування початкових правових знань за допомогою літературних творів.

3. Формування основ економічної грамотності дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності.


У закладі дошкільної освіти встановлено 5-ти денний навчальний тиждень.

Режим роботи груп

9 год.: 2- ясла, 5 – садок

10,5 год: 1 – садок;

Тривалість занять становить:

· групи 3 р.ж. - 10 -15 хв.;

· групи 4 р.ж. -15-20 хв.;

· групи 5 р.ж. - 20-25 хв.;

· групи 6 р.ж. - 25-30 хв.


Планування освітнього процесу з дітьми здійснюється за блочно-тематичним принципом.

В освітньому процесі закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. В залежності від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення груп, професійної майстерності педагогів, вони організовуються і фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.)


Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 123 дні: літні – 92 календарні дні 1.06.2021-31.08.2021 р., осінні – 7 календарних днів 26.10.2020-01.11.2020р., зимові – 17 календарних днів 25.12.2020-10.01.2021 р., весняні – 7 календарних днів 29.03.2021-04.04.2021 р.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Під час складання розкладу занять враховується їх домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них.

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Відповідно до рекомендацій МОН України це заняття з фізичної культури, образотворчої та театралізованої діяльності. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).


Створення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини є основним із основних завдань нашого дошкільного закладу. Саме тому, наш педагогічний колектив приділяє значну увагу постійному вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища. Вдала організація розвивального простору в групових кімнатах стала основою для захоплюючого, змістовного життя та різнобічного розвитку вихованців усіх груп. Розвивальне середовище – це комплекс психолого-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, які забезпечують рухові та пізнавальні потреби кожного вихованця нашого садочка. Облаштовуючи групові кімнати, педагоги прагнули зробити їх затишними, приємними для перебування дітей. Тому, організовуючи для своїх вихованців життєвий простір в закладі, ми враховували його значимість для становлення особистості.

Перш за все, вихователі дбають про те, щоб через предметно-ігрове середовище максимально розгорталася самостійна творча активність дітей, а для цього їм надається право власного вибору, збільшується міра їхньої свободи. Завжди намагаємося організувати життя у групах так, щоб діти могли варіативно, гнучко використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, й на власний розсуд, використовувати свій вільний час.

Всі ігрові осередки в групах відповідають санітарно-гігієнічним, педагогічним, естетичним вимогам, спонукають дітей до проявів творчості, активності в пізнанні довкілля, спілкуванні, сприяють повноцінному розгортанню їхніх потенційних можливостей. Щоденна спокійна, дружня атмосфера дає змогу наповнити середовище, в якому зростають діти, новими більш цікавими ігровими куточками. Діти вивчають його і знаходять для себе те, що відповідає їхнім інтересам. Завдяки цьому кожна дитина живе реальним життям, що ґрунтується на свідомому ставленні до живої природи, повазі та вмінні спілкуватись з однолітками, пізнавати навколишній світ.

Кiлькiсть переглядiв: 544