Колектив закладу дошкільної освіти очолює директор Мкртичян Гоарік Гришаєвна має вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж роботи 23роки. На посаді директора працює з липня 2011 року.

Вихователь – методист Волощук Наталія Володимирівна, має вищу педагогічну освіту. Педагогічний стаж роботи 18 років. На посаді вихователя – методиста працює з вересня 2015 року.

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом заклад дошкільної освіти забезпечений повністю.

Колектив закладу складає 40 працівників, із них :

Педагогічних - 13

Обслуговуючого персоналу - 27

Склад педагогічних кадрів на 2017-2018 навчальний рік :

Директор ЗДО;

- вихователь-методист;

- практичний психолог;

- музичний керівник;

- вихователі -9.

Якісний склад педагогічних працівників закладу дошкільної освіти:

Кількість педагогічних працівниківМають освітуМають категоріюМають званняКількість пенсіонерів
вищубазову вищусередню спеціальнунавчаютьсязагально середнявищуІІІспеціалістстарший виховательвихователь-методист
137132-3213-23

Вища педагогічна - 7 осіб -54%

Вища базова -1 особа - 8%

Середня педагогічна -3 особи - 23%

Педагогічний колектив постійно працював над підвищенням якості та ефективності освітнього процесу, удосконаленням професійної майстерності педагогів. Всі педагоги закладу протягом навчального року брали активну участь у заходах, які були організовані районним управлінням освіти . Протягом 2016-2017 навчального року колектив закладу № 263 приймав участь у районних методичних об’єднаннях, семінарах , виставках.

Вихователь-методист Волощук Н. В. відвідала комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №27 комбінованого типу Харківської міської ради» за програмою творчої лабораторії вихователів-методистів, вихователів закладів дошкільної освіти м. Харків за темою «Інформаційні технології в дошкільній освіті».

Вихователь - методист Волощук Н.В.. відвідувала семінар-тренінг «Культура добросусідства» - по підготовці педагогів ЗДО до впровадження інтегрованого курсу виховної спрямованості в освітній процес ЗДО.

Вихователь Зеленська О.М. гр. №7 (діти 5 року життя) на своїх заняттях з розділу «Дитина у соціумі» використовувала матеріали із посібника створеного відповідно до програми «Місце, де ми живемо» спеціального курсу «Культура добросусідства».

На протязі 2016 - 2017 навчального року у закладі дошкільної освіти активно впроваджувалися інноваційні методики і ЕПД:

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №263 протягом 2016-2017 н. р. вихователем групи №10 (6-го року життя) Кухтовою Н.Г. впроваджувалась методика Л.Б.Фесюкової «Виховання казкою», яка включає в себе нетрадиційний підхід в роботі з казкою. Нетрадиційно — означає навчити дітей оригінально, незвичайно, посвоєму не тільки розуміти зміст, а й творчо перетворювати хід розповіді, придумувати різні кінцівки, вводити непередбачувані ситуації, змішувати декілька сюжетів в один. За методикою казки розробляються за наступною схемою, яка складається з семи розділів: Моральний урок; Виховання добрих почуттів; Мовна зарядка; Розвиток мислення та уяви; Казка і математика; Казка і екологія, Казка розвиває руки.

Дуже доцільною стала нова течія в роботі з казкою, яка є інтегрованою діяльністю, це – казкотерапія. Казкотерапія проводиться практичним психологом Ахтирко О.В. у всіх вікових группах. Казкотерапія – це терапія середовищем, особливою казковою атмосферою, в якій можуть проявитися потенційні можливості особистості, може матеріалізуватись мрія; а головне, в ній з’являється відчуття захищеності та аромат таємниці. Метою казкотерапії є підведення дитини до усвідомлення своєї внутрішньої сутності, своєї єдності і неповторності, до відчуття гармонії із собою і світом. Практичний психолог Ахтирко О.В.ознайомила педагогічний колектив з темою «Використання казкотерапії в екологічному вихованні дошкільників»

Відповідно розробленого на початку 2016-2017 н.р. вихователем методистом Волощук Н. В. з вихователем Бризіцькою Л.В. плану було впроваджено роботу з «Дослідницікої діяльності дітей». На педгодині вихователь Бризіцька Л.В. прочитала для вихователів доповідь на тему: «Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку». Розробили перспективне планування з дослідницької роботи по квартально; досліди, заняття.

Результати аналізу проведення методичних заходів показують, що більшість із них носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння традиційними та інтерактивними формами й методами роботи, впровадження в роботу вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Враховуючи вищезазначене, методична робота в закладі дошкільної освіти здійснювалась на достатньому рівні.

Курсову перепідготовку відповідно до плану пройшли 100 % педагогів, які атестувались. Протягом 2016 – 2017 навчального року в Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» пройшла курсову перепідготовку завідувач ЗДО Мкртичян Г.Г, та вихователь .Бризіцька Л.В.. Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. У 2016– 2017 н. р. атестаційною комісією комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №34 комбінованого типу Харківської міської ради» було переглянуто всі види діяльності працівників які атестувались, що дало змогу виявити належний рівень педагогічної майстерності та відповідність займаним посадам. Згідно рішення атестаційної комісії І рівня при комунальному закладі «Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №34 комбінованого типу Харківської міської ради» атестовано 1 вихователя , а саме Лепеху О.П.(відповідає займаній посаді . Відповідає раніше встановленому 9 р.ЄТС). Згідно рішення атестаційної комісії ІІ рівня при управлінні освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради атестовано 2 вихователя, а саме: Кухтова Н.Г. (відповідає займаній посаді.Відповідає раніше присвоєному званню "вихователь- методист"); Волощук Н.В. (відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії"

/Files/images/IMG_20171124_134243.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1137