Тема досвіду: «Міні - заняття як ефективна форма організованої

пізнавально-розвивальної діяльності дітей молодшого дошкільного віку»

Адреса досвіду: комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №263 Харківської міської ради», м.Харків, вул. Киргизька, 1-Б

Носій та автор досвіду: Волощук Наталія Володимирівна, вихователь,спеціаліст вищої категорії .

Провідна ідея : створити умови для пізнавального розвитку молодших дошкільників на міні-заняттях як ефективної та органічної форми організації розвивально-виховної роботи з дітьми.

Мета досвіду: створення оптимальних організаційних, методичних, змістовних умов для пізнавального розвитку дітей молодшого дошкільного віку під час проведення міні-занять.

Завдання досвіду:

● підбір науково-методичної літератури з питань пізнавального розвитку та організованої навчальної діяльності дітей молодшого дошкільного віку ;

● створення відповідного предметно – розвивального середовища як умови для повноцінного розвитку дитини, набуття нею знань умінь і навичок на міні – заняттях;

● складання системи орієнтовного тематичного планування міні – занять на місяць;

● забезпечення ефективності проведення роботи з пізнавального розвитку дітей молодшого дошкільного віку з урахуванням організаційно-змістових особливостей міні –занять;

●створення умов для реалізації особистісно-орієнтованої моделі освітньо-виховної діяльності дошкільників;

● перегляд традиційних підходів і форм роботи з молодшими дошкільниками;

● дослідження на практиці ефективності проведення міні-занять;

● визначення напрямів подальшої роботи з даного питання.

Наукова основа досвіду:

Наукові розробки, ідеї, методичні матеріали з питань розвитку пізнавальних здібностей: Крутій К.Л., Поніманської Т.І., Усової А.П., Амонашвілі Ш.О.,

Богуш А.М., Гавриш Н.В., Лінник О.О., Низковської О., Виноградової Н.О., Ладивір С.О., Котирло В.К., Виготського Л.С., Пироженко Т.О., Ельконіна Д.Б., Кононко О.Л.,Плохій З.П.

Актуальність досвіду: визначення оптимальних організаційних, психолого-педагогічних, методичних, змістовних умов для формування у молодших дошкільників пізнавальної компетентності на основі використання системного інтегрованого підходу на міні-заняттях.

Новизна досвіду:

● упорядкування системи міні-занять, спрямованих на розвиток пізнавальної активності дітей молодшого дошкільного віку; підпорядкування тематики міні-занять відповідно до освітніх ліній ;

● визначення складових системи роботи щодо розвитку пізнавальної активності дітей молодшого дошкільного віку шляхом підвищення ефективності міні-занять.

Умови ефективного функціонування:

накопичений та систематизований матеріал досвіду можна використовувати всім вихователям без обмежень, доповнювати його власними матеріалами і конструювати відповідно до поставлених завдань навчально-виховної роботи з дітьми.

Шляхи подальшого удосконалення досвіду:

· удосконалення та розширення досвіду роботи шляхом використання міні-занять у різних видах діяльності дітей молодшого дошкільного віку;

· розробка алгоритму роботи «вихователь-практичний психолог-батьки» з метою удосконалення форм, методів та прийомів активізації пізнавально-розвивальної діяльності дітей молодшого дошкільного віку; упровадження в практику роботи ігротерапії;

· розвиток обраної педагогічної ідеї в напрямку розробки матеріалу з використанням на міні-заняттях різноманітних за змістом та спрямованістю ( комп’ютерні, дидактичні, змагальні, імітаційні, релаксаційні, рольові) ігрових педагогічних технік;

· розробка моделі співпраці «вихователь-музичний керівник» з метою підвищення ефективності міні-занять під час реалізації освітньої лінії «Дитина у світі культури» (напрямок художньо-естетичного розвитку, синтеза мистецтв) на основі принципу інтеграції.

Кiлькiсть переглядiв: 112