Проблема творчої групи:

«Формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання»

Склад творчої групи вихователів ЗДО № 263:

Керівник творчої групи:

Волощук Н.В.. – вихователь-методист

Члени творчої групи:

Ахтирко О.В.. - вихователь гр. №4

Бризіцька Л.В.. - вихователь гр. №5

Кухтова Н.Г. - вихователь гр. №10

Зеленська О.М. - вихователь гр. №7

Лепеха О.П. - вихователь гр. №6

ПЛАН РОБОТИ

творчої групи вихователів ЗДО №263

на 2018 – 2019 навчальний рік з проблеми:

«Формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання»

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форми роботи

1

І етап

Підготовчо – організаційний

Мета: налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до обраної проблеми; визначення шляхів, способів, методів, прийомів для формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання .

Алгоритм проведення:

1. Обговорення ідеї та теми проблеми.

2. Обміркування шляхів вирішення проблеми.

3. Висловлення міркувань щодо форми представлення результату.

Вересень

Педагогічний консиліум. Засідання дискусійного клубу. Обговорення.

2

ІІ етап

Діагностико – концептуальний

Мета: провести діагностування еколого-розвивального середовища, організації освітнього процесу з екологічного виховання в закладі дошкільної освіти.

Алгоритм проведення:

1.Організація консультативних днів на базі методичного кабінету з метою надання практичної допомоги вихователям у роботі над проблемою.

2.Опрацювання нормативно-правових документів та психолого- педагогічних джерел про систему роботи з формування екологічної освіти в ЗДО.

3.Ознайомлення з досвідом роботи ЗДО, які активно впроваджують в практику роботи екологічну освіту в організації освітнього процесу.

4. Семінар – практикум:

- експериментування з природним матеріалом;

- конструювання з природного матеріалу.

5.Розробка рекомендацій, пропозицій щодо системи роботи з формування екологічної освіти в роботі закладу дошкільної освіти.

6. Створення міні-каталогу з даної проблеми.

Жовтень

Листопад

Консультації.

Участь у семінарі практикумі.

Самостійне опрацювання літератури.

3

ІІІ етап

Реалізація проблеми

Мета: розширити знання педагогів про формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання ; допомогти педагогам зорієнтуватися у виборі методів і форм роботи з формування екологічної освіти в освітньому процесі; формувати вміння працювати групами, досягаючи спільного результату; сприяти формуванню методичної культури педагогів.

Алгоритм проведення:

1.Круглий стіл: «Формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання»

2.Семінар – практикум:

- удосконалення циклу занять з ознайомлення дошкільників з особливостями природних стихій: води, повітря, вогню, землі;

- обговорення конспектів занять з визначенням пріоритету освітніх завдань.

3.Виставка психолого – педагогічної та методичної літератури з проблеми.

Грудень

Січень

Лютий Березень

Круглий стіл

Теоретичний семінар

Семінар-практикум

Педагогічна виставка

4

ІV етап

Підсумок роботи над проблемою

Мета: проаналізувати з педагогами період роботи творчої групи від початку до кінця.

Надати можливість оцінити свою діяльність, проаналізувати успіхи і невдачі. Зробити психологічну характеристику власного особистісного розвитку, усвідомлено відноситись до цього досвіду і самоаналізу. Відібрати для подальшої роботи ті педагогічні методи й прийоми, які дали найкращі результати.

Алгоритм проведення:

1.Підсумково – аналітична бесіда.

2.Самоаналіз роботи над проблемою кожного члена творчої групи.

3.Анкетування педагогів « Оцінка роботи в творчій групі».

4.Підведення підсумків та окреслення результатів роботи творчої групи.

5.Узагальнення досвіду роботи групи за проблемою та розробка методичних рекомендацій.

6. Оформлення звіту про роботу творчої групи.

Квітень

Травень

Бесіда

Самоаналіз

Анкетування

Кiлькiсть переглядiв: 472