Повернутися до звичайного режиму

Психодіагностичний напрямок.

Метою діагностичної роботи було поглиблене психологічне вивчення дитини протягом усього навчального року, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, динаміки розвитку усіх вікових груп. З’ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини, відставання чи випередження вікових нормативів у розвитку певних пізнавальних процесів.

Діагностична робота відповідно до конкретних завдань була проведена з окремою дитиною та з групою дітей.

Результати психолого-педагогічного вивчення були підставою для складання індивідуальних, особистісно-зорієнтованих розвивальних і корекційних програм.

У вересні була складена анкета та проведено анкетування батьків новоприбулих дітей, анкета дала з’ясувати характер взаємодії батьків з дитиною, труднощі з якими зіткаються батьки у вихованні дітей, готові чи батьки до взаємодії з психологом дитячого садка.

Також у вересні було проведено відвідування занять та спостереження за адаптацією новоприбулих дітей, яке дало змогу зрозуміти, як дитина поводиться у новому місті та новому колективу, здатність її почуватися комфортно за відсутністю близьких дорослих, чи вразлива дитина, чи хворобливо реагує на будь-яку невизначеність ситуації.

Діагностика адаптації новоприбулих дітей.

Висновки: за результатами спостереження було виявлено, що діти групи ясла мають важкий рівень 59,5%, легкий рівень мають 15,6%, середній рівень мають 24,9% . За 44 дітьми було проведено спостереження, в 2-х групах - яслах. Рекомендації: створювати атмосферу любові і безпечного оточення для дитини, багато розмовляти з дитиною, реагувати , коли дитина затіває гру, заохочувати допитливість, підтримувати інтерес, запобігати всебічному розвитку особистості дитини, підтримувати єдиний стиль виховання дитини у родині.

Дослідження мотиваційної сфери.

У квітні було проведено тестування дітей старшого дошкільного віку у групах на виявлення прагнення знаходити приховані властивості предметів, закономірності у властивостях навколишнього світу та використовувати їх. За тестами Н.В.Чуб. Мета:визначення домінування пізнавального або ігрового мотиву в мотиваційній сфері дитини.

Висновки: за результатами тестування за тестами Н.В.Чуб було виявлено, що діти старшої групи мають високий рівень 13,7% мотивації навчальної, добрий рівень мають 58,6%, середній рівень мають 27,5% та низький рівень мають 0%.

Рекомендації: розробити комплексні заходи, спрямовані на підвищення мотиваційної сфери з старшими дошкільниками.(проводити з вихователями). Організація та проведення роботи з батьками старших дошкільників: педагогічна реклама, тематичні папки, інформація в батьківському куточку, стенди, психологічна консультативна робота з педагогами та батьками.

У грудні була проведена анкета-опитування на тему взаємодії батьків з дитиною: «Дитинно-батьківські відносини, як чинник розвитку особистості дитини», яка визначила стиль виховання у сім’ї, стосунки у родині, між батьками та між батьками та дитиною.

Корекційно-відновлювальний напрямок.

Протягом року складалися iндивiдуальні та группові розвивальні та корекцiйні програми для дослiдження пiзнавальної сфери особистостi дитини подвижні та розумові ігри. Також заняття були направлені на розвиток пізнавальних процесів та здібностей відповідно до вікових можливостей дітей: розвиток сенсоматорних здібностей, сприйняття, спостережливості, пам’яті, активізації творчої уяви, мислення, мовлення.

З вересня по грудень були проведені заняття з психологічного забезпечення процесу адаптації дітей до дошкільного закладу з батьками.

На групових заняттях використані такі вправи, як «Вітання», «Надування коло», «Гусеніца», «Посмішка по колу», «Сопілочка», «Повітряна кулька», «Тух-тібі дух», «попроси іграшку», «лагідна тваринка» т.д, спрямовані на стимуляцію спілкування та організацію взаємодії з однолітками.

Була проведена робота з дітьми «групи ризику», заняття були направлені на навчання прийомам саморегуляції через використання релаксації, візуалізації; ігри на розвиток швидкості реакції, координації рухів, ігри для розвитку тактильної взаємодії, пальчикові ігри, рухливі ігри з використанням стримуючих моментів.

Результати роботи: після проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, було виявлено позитивне ставлення до перебування в дитячому закладі, до своїх товаришів по групі, покращення психічного стану дитини, усунення звичних для неї способів переживань (зняття напруження, підвищення емоційного тонусу, вивільнення пригнічених емоцій – гніву, страху, образи), була спроба сформувати позитивне ставлення до себе та до інших, розвиток пізнавальних інтересів, відповідних соціальних мотивів, налагодження партнерських стосунків з однолітками, тренування навичок на адекватного реагування на невдачу.

Консультативний напрямок.

Протягом року були проведені консультації для батьків, вихователів та дітей. Індивідуальні консультування батьків та вихователів про шляхи допомоги дитині в адаптації до умов ЗДО.

Консультування та рекомендації вихователям за проблемами:

· вибір адекватного стилю взаємодії з певною дитиною;

· підбір розвивальних ігор та вправ з метою розвитку творчості у вихователів;

· допомога вихователям у налагодженні контактів із батьками;

- особливості психологічного клімату в дитячому колективі;

- ігри та вправи для розвитку пізнавальних процесів.

Під час консультацій була надана допомога батькам, які вперше привели дитину до дошкільного закладу усвідомити психічне навантаження, яке доведеться пережити дитині під час періоду адаптації. Допомога в налагоджені постійних психолого-педагогічних взаємин з вихователями. Консультації з питань розумового розвитку дитини, її здібностей, вибору позашкільного навчального закладу, який відповідає індивідуальним особливостям майбутнього учня, духовний розвиток дитини, виховання гуманних почуттів.

Організаційно-методичний напрямок.

Протягом року була проведена організаційно-методична робота:

1. Підготовка до проведення розвивальних занять.

2.Підготовка психодіагностичного інструментарію, матеріалів для психодіагностичного дослідження.

3. Обробка результатів психодіагностичного дослідження.

4. Підготовка до проведення заходів для батьків, вихователів.

5. Розробка рекомендацій для батьків, вихователів.

6. Ведення документації, написання плану роботи на місяць.

7. Консультації у методиста-психолога ІМЦ.

8. Самопідготовка, робота в бібліотеці з психологічною літературою.

9. Фахове спілкування.

Просвітній напрямок

Протягом року було заплановано та здійснено систему освітніх заходів. Була проведена практична допомога вихователям у створенні розвивального середовища та сприятливого психологічного клімату у групах.

У вересні була проведена групова консультація для батьків на тему та «Як допомогти в адаптації дитини до дошкільного закладу».

Результатом просвітницької роботи було, навчити прогнозувати зміни у власній роботі, заохочувати до творчого опрацювання змісту і форм роботи з дітьми на основі досвіду і нахилів вихователів, навчитися знімати емоційну напругу, подолати стрес та втому. Батьків навчити розуміти свою дитину та допомогти їй в період адаптації у дитячому садку. Була надана практична психологічна допомога усім учасникам педагогічного процесу.

Профілактичний напрямок.

Протягом року була проведена робота з виявленню дітей з ознаками дезадаптації, допомога новоприбулим дітям в адаптації. Допомога дітям трирічного віку подалати кризові явища, виявлення причин труднощів адаптації.

З вересня по грудень у групах №1,№2 була проведена профілактика загострення кризи 3-х років, за допомогою спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі та формування позитивних взаємин у дітей 3-го року життя за тренінговою програмою роботи з дітьми 3-6 років (автор Крюкова С.В), за програмою «Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адоптація» (автор С.М Тергоєва).

Також була проведена профілактика дезадаптації, контроль за адаптацією новоприбулих дітей.

Результатами цієї роботи було навчання батьків запобігати конфліктам та долати труднощі, які можуть виникнути у спілкуванні з дитиною в період загострення кризи 3-х років, залучення сім’ї до участі в житті групи, що надає їм можливість спостерігати свою дитину в різних проявах її активності, в стосунках із дітьми. Була надана допомога батькам позбутися невиправданих та химерних очікувань, звичних, але неефективних засобів педагогічного впливу, звільнитись від власних психологічних проблем, які заважають налагодити добрі стосунки з дитиною.

Кiлькiсть переглядiв: 354