№ п/п

Напрямок та вид роботи

Термін виконання

Цільова група

Відмітка про виконання

I

Психодіагностична робота

1.

Діагностична робота з дітьми та їхніми батьками при зарахуванні до ЗДО:

- анкетування батьків (об’єктивні дані дитини: стан здоров'я, особливості розвитку - та основні відомості про родину)

- знайомство з новою дитиною, спостереження за нею з метою виявлення можливих труднощів в адаптації дитини до умов ЗДО

- заповнення разом з дитиною та з її слів питального листа Т.А. Рєпіної «Загальні відомості про особливості виховання дитини у родині»

систематично

09.2017

далі - батьки новачків

09.2017,

далі - систематично

09.2017

далі -

при появі нової дитини

діти,

батьки

новачків

діти середніх груп

гр. № 4,5

2.

Діагностика емоційного стану дітей старшого віку. Тест «Казка».

Психологічне обстеження готовності до школи дітей старшого дошкільного віку.

10.2017

діти гр.

№ 7,10

3.

Діагностика обдарованих дітей. Вивчення креативності дитини (Е.Е. Туник).

11.2017

діти середніх груп

гр. № 4,5старшіх групп № 7,10

4.

Діагностика пізнавальних процесів у дітей середніх та старших груп. Діагностика мовленнєвого розвитку.

тест для перевірки обсягу словника,

тест «складання оповідання за картинками»,

тест «яке слово є довшим?».

12.2017

діти середніх

та старших груп

№ 4,5,7,10

5.

Дослідження міжособистісних відносин дитини з батьками. Дослідження рівня тривожності дітей старшого дошкільного віку.

01.2018

діти

середніх

та старших

груп№ 4,5,7,10

6.

Діагностика структури емоційності у професійно-педагогічній діяльності. Діагностика рівня емоційного згорання (В.В. Бойко). Тест «намалюй себе»,соціометрія,

Тест «чому не виходить», методика «Амен, Дорки,Темпл»

02.2018

педагоги

ДНЗ

діти старших груп№7,10

7.

Експрес-діагностика інтелектуальних здібностей дітей. Тест «нісенітниці»,

Тест «чобітки», тест «послідовність подій»

03.2018

діти старших груп№ 7,10

8.

Психодіагностичне обстеження готовності до школи дітей старшого дошкільного віку Тест «Веселий-сумний»,тест для перевірки обсягу словника,

Методика «звукові жмурки»,

Методика Гуткіна

04.2018

перша половина 05.2018

діти старших груп№ 7,10

9.

Спостереження за дітьми, які потребують підвищеної уваги з боку дорослих.

Дослідження індивідуальних особливостей (агресія, тривожність, імпульсивність) - за запитом та у разі необхідності

систематично

діти різних вікових груп, які потребують підвищеної уваги

10.

Психологічне діагностування працівників по особистим характеристикам (за запитом)

систематично

адміністрація, вихователі, працівники

ЗДО

II

Консультаційна робота

1.

Психологічний комфорт—як ви його розумієте?

(Анкетування батьків)

Роль батьків при підготовці дітей до школи. (бесіда з вчителями початкових класів та практичним психологом)

Системати-чно

батьки

2.

Індивідуальне консультування батьків, які мають власні психологічні проблеми, що заважають позитивному спілкуванню з дитиною.

Особливості розвитку особистісної сфери (забезпечення психологічного клімату у родині)

Системати-чно

батьки

3.

Вплив психологічних проблем на позитивне спілкування вихователів з дітьми

Системати-чно

працівники

ЗДО

4.

Індивідуальне консультування вихователів щодо оптимізації особистісно-орієнтовного підходу з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей дітей даної групи

Системати-чно

вихователі

5.

Участь у клубі «Молоді батьки» згідно за планом.

09.2017-

10.2017,

батьки дітей, нещодавно зарахованих

до ЗДО

6.

Індивідуальне консультування батьків дітей старших груп з метою попередження можливих проблем у подальшому навчанні (по результатам проведення психодіагностичного дослідження «Готовність до школи»). Надання відповідних рекомендацій.

11.2017-

05.2018

батьки дітей

старших груп

7.

Збереженні та зміцненні фізичного та психічного здоров’я дошкільників. (доповідь)

Профілактика шкідливих звичок.

12.2017

батьки дітей старших групп

III

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Проведення групових розвивальних занять за відновленою корекційно-розвивальною програмою Тергоєвої С.М.

«Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація»

систематично протягом року

09.2017,

діти старшого і дошкільного віку

За програмою Тергоєвої С.М. «Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація»

10.2017,

діти старших груп№7,10

розширення знань про емоційну сферу людини, виражати почуття та емоції, регулювати їх

11.2017

діти старших груп№7,10

розвиток здатності дитини до емпатії, чуттєвості до емоційного стану інших

12.2017

діти

середніх

та старших

груп№7,10,4,5

розвиток фантазії та неординарного мислення;

долання замкненості, пасивності

01.2018

02.2018

діти

середніх

та старших

груп№7,10; 6,9

розвиток творчих здібностей;

знижування емоційної напруги

03.2018

04.2018

діти

середніх

та старших

груп№7,10; 4,5

тренування психомоторних функцій;

корегування дитячих страхів;

розвиток комунікативних здібностей та ін.

05.2018

Всі вікові групи

2.

Індивідуальна та групова розвивально-корегуюча робота з дітьми, що знаходяться у «групі ризику»(гіперактивні, агресивні, тривожні та сором'язливі, аутичні). Ігри с гіперактивними дітьми :

«ласковые лапки», «кричалки - шепталки»,

«зеваки», и тд.

Игры с агрессивными дітьми : «доброе животное»,

«зайчики»,

«толкалки» и тд.

систематично

Діти «групи ризику»

3.

Індивідуальні та групові заняття з розвитку функцій, необхідних для навчання у школі (за результатами психодіагностичного дослідження)

Заняття:

«закінчіть речення»,

«знайдіть зайве слово»,

«як ми відчуваємо час»,

«ввічливі загадки», «вміння аналізувати сітуаціі»,

Поради забіякам та злюкам,

«Азбука красивих слів»,

«добрий друг»,

Подалання страху,

Вивчення ємрцій.

01.2017-05.2018

діти старших

груп № 7,10

IV

Психологічна просвіта

1.

Надання матеріалів з питань виховання та розвитку дітей (особливості, новоутворення, типові труднощі проблеми, взаємини з оточуючими, можливості,)

систематично

вихователь, батьки

2.

Оформлення стенду, папок, листівок з психологічною інформацією

систематично

батьки, педагогічні працівники

3.

Бесіда « Психологічні труднощі адаптації дитини до умов дошкільного закладу»

09.2017

батьки

новачків, неадаптованих дітей

4.

Тренінг з використанням прийомів системного підходу (дидактичні ігри та вправи).

10.2017

вихователі

5.

Співбесіда «Психологічна підтримка обдарованим дітям»

11.2017

батьки, вихователів

6.

Створити на заняттях та у повсякденному житті мік­ро­клімат педагогіки спів­ро­біт­ництва;

12.2017

до уваги педагогічних працівників

7.

Бесіді на тему «Ми гарні батьки»

01.2018

педагогічні

працівники, батьки

8.

Бесіда на тему «Дитячі страхи»

02.2018

батьки, педагоги

9.

Бесіда «Стиль поведінки з дітьми «групи ризику»,

«Психологічні аспекти становлення особистості дитини власного «Я»».

03.2018

вихователі, батьки

10.

Групова співбесіда «Скоро до школи» (Ознайомлення батьків з методами визначення шкільної зрілості дітей та засобами її формування)

04.2018

батьки дітей старших

груп

11.

Бесіда «Аналіз соціально-психологічний та соціально – вольовой готовності дітей старшого віку до школи.» Звіт за результатами та підсумками виконаної роботи за 2 півріччя 2013-2014 навчального року.

05.2018

адміністрація

та вихователі ЗДО

V

Організаційно-методична робота

1.

Підвищення власного професійного рівня:

1).робота в бібліотеці - вивчення та опрацювання літератури з психології, періодичних видань, новинок психологічної літератури;

2).фахове спілкування;

3).отримання консультацій у відділі освіти Слобідського району;

4).участь у семінарах та методичних об’єднаннях, які проводяться для психологів

систематично

практичні психологи, психолог методист районного відділу освіти

2.

Обладнання місця для проведення розвивальних занять та надання індивідуальних консультацій

09.2017

- систематично

3.

Підготовка, оформлення та оновлення психологічної інформації для стендів, листівок, папок

систематично

4.

Пошук, вивчення, часткова апробація та розробка корекційно-відновлювальних, розвивальних, діагностичних програм, які будуть проводитися у ЗДО

протягом року

5.

Підготовка до проведення корекційно-відновлювальних та розвивальних занять, розвиваючих ігор, психологічного діагностування та інших психологічних заходів

систематично

6.

Поповнення та розширення банку методик, підготовка психодіагно-стичного інструментарію (тестових бланків, анкет

систематично протягом року

7.

Обробка результатів досліджень, оформлення висновків, розробка рекомендацій

протягом року

8.

Підготовка виступів та доповідей для виступів на батьківських зборах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях

протягом року

9.

Ведення документації

систематично

10.

Складання плану роботи на місяць

щомісяця

11.

Складання плану роботи на рік

08.2018

Кiлькiсть переглядiв: 524