Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді,догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність нашого закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

.продовжити роботу з розширення мережі ЗДО (груп) різних типів і форм власності відповідно до потреб населення

продовжити впровадження інклюзивної моделі освіти в ЗДО

· реалізація державної політики в галузі освіти;

.сприяти реалізації в ЗДО принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, засад педагогіки партнерства, ідей інклюзивної освіти в умовах реформування освіти в Україні

.посилити інформаційно- розв'язальну роботу з батьками вихованців ЗДО щодо підготовки дітей до школи

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

· формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

· забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти; здійснення соціально - педагогічного патронату сім'ї;

· надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

· виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини , поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення довкілля;

· оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання, формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

· прищеплення навичок здорового способу життя.

Основні напрями роботи у наступному 2020/2021 навчальному році:

- Ігрова діяльність як провідний вид діяльності дошкільників;

- Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку;

- Безпека життєдіяльності дітей у закладах дошкільної освіти;

Забезпечення якості освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами.

Кiлькiсть переглядiв: 508