Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Головна мета дошкільної освіти – виховувати зрілу особистість, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.
Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, власним статутом. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: - збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; - формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту. Зміст роботи закладу дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина".

Методична робота закладу спрямована на:

-вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів;

- підвищення педагогічної культури педагогів;

- вдосконалення педагогічної майстерності;

- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Напрямки методичної роботи:

•підвищення соціально – психологічної культури вихователів

• вдосконалення педагогічної майстерності;

• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;

• розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи:

•педагогічна співпраця з вихователем;

• робота в режимі довіри, доброзичливості;

• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;

• принцип допоміжно – регульованого контролю;

• надання вихователеві права вибору;

• системність методичних заходів;

• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;

• щоденна допомога; •випереджувальний характер методичної роботи

Кiлькiсть переглядiв: 710