Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи. Цільова аудиторія Термін
1 Діагностична робота
1.1 Діагностична робота з дітьми та батьками при зарахуванні до ЗДО: анкетування батьків ( об’єктивні дані про дитину, стан здоров’я, особливості розвитку , відомості про родину) Новоприбулі діти та батьки Протягом року
1.2 Знайомство з новими дітьми, спостереження за ними з метою виявлення труднощів адаптації до умов ЗДО. Анкетування батьків дітей які мають ознаки дезадаптації Новоприбулі діти та батьки Вересень
1.3 Спостереження за ігровою діяльністю, розвитком комунікативних здібностей та емоційним станом дітей у групі Всі вікові категорії Протягом року
1.4 Дослідження рівня тривожності за допомогою методики Р. Теммл, М. Доркі, В Амен Діти середніх та старших груп Жовтень - Листопад
1.5 Дослідження рівня агресії за допомогою методики « Кактус» Діти середніх та старших груп Листопад- Грудень
1.6 Дослідження розвитку пізнавальної сфери ( сприйняття, мислення, уява, увага, пам’ять Старші групи Грудень-Лютий
1.7 Дослідження рівня самооцінки , емоційного стану дітей, дослідження сфери родинних взаємовідносин Діти середніх та старших груп Березень - Квітень
1.8 Спостереження за психоемоційним станом дітей з родин внутрішніх переселенців Всі вікові категорії Протягом року
1.9 Діагностика готовності до навчання в школі дітей 6-го року життя Діти старших груп Квітень-Травень
2 Консультаційна робота
2.1 Індивідуальні консультації для вихователів Вихователі Протягом року
2.2 Консультації для адміністрації Адміністрація Протягом року
2.3 Індивідуальні консультації для батьків Батьки Протягом року
2.4 Групова консультація «Адаптація дітей до умов ЗДО» Батьки Вересень
2.5 Групова консультація « Криза трьох років» Батьки/Вихователі Вересень
2.6 Групова консультація « Гіперактивна дитина» Батьки/ Вихователі Жовтень
2.7 Групова консультація « Дитина з ЗПР» Батьки/ Вихователі Листопад
3 Корекційно-відновлювальна робота
3.1 Розвивальні заняття з дітьми 3-го року життя: -формування нових видів діяльності: продуктивної, предметної, ігрової -розвиток позитивного самосприйняття Діти раннього віку Вересень -Листопад
3.2 Групові розвивальні заняття для розвитку емоційної сфери дітей та соціальної адаптації Діти старшого дошкільного віку Грудень- Січень
3.3 Заняття з елементами казкотерапії та ізотерапії Діти середніх та старших груп Лютий-Березень
3.4 Заняття для корегування дитячих страхів, розвиток саморегуляції та комунікативних здібностей Всі вікові групи Квітень- Травень
4 Психологічна просвіта
4.1 Консультація «Як допомогти дитині в адаптації до ЗДО» Вересень Батьки
4.2 Виступ « Криза 3х років» Жовтень Педагоги
4.3 Виступ « Роль батьків у підготовці дитини до школи Листопад Батьки
4.4 Виступ « Вплив казкотерапії на психологічний стан дошкільників» Листопад Вихователі
4.5 «Психологічні особливості дітей дошкільного віку» Протягом року Батьки
4.6 Виступ «Наслідки жорсткого поводження з дітьми» Грудень Батьки
4.7 «У здорових батьків – здорові діти, культ здорового способу життя» Грудень Батьки
4.8 Показники успішного розвитку дошкільників різних вікових груп Травень Батьки
4.9 Рівень готовності дітей 6-го року життя до навчання в школі Травень Адміністрація/ Вихователі
5 Організаційно-методична робота
5.1 Оформлення документації психологічної служби Протягом року Практичний психолог Борисенко А.К.
5.2 Складання плану роботи на рік Серпень Практичний психолог Борисенко А.К.
5.3 Розробка рекомендацій батькам, вихователям з різних психологічних питань Протягом року Практичний психолог Борисенко А.К.
5.4 Підготовка до виступів та доповідей на батьківських зборах, педагогічних радах Протягом року Практичний психолог Борисенко А.К.
5.5 Підготовка до проведення корекційно-відновлювальних, розвивальних занять та розвиваючих ігор Протягом року Практичний психолог Борисенко А.К.
5.6 Підготовка методичного, просвітницького, матеріалу для оформлення групових куточків, стенду, пам’яток, буклетів, сайту ЗДО Протягом року Практичний психолог Борисенко А.К.
5.7 Виготовлення психодіагностичного інструментарію, розвиваючих матеріалів для проведення занять. Протягом року Практичний психолог Борисенко А.К.
5.8 Організація роботи з самоосвіти, робота з періодичною пресою та методичною літературою, прослуховування он-лайн вебінарів. Протягом року Практичний психолог Борисенко А.К.
5.9 Участь у методичних заходах ЗДО, святкових ранках, конкурсах. Протягом року Практичний психолог Борисенко А.К.
6 Зв’язки з громадськістю
6.1 Співпраця з соціальними службами За потребою Практичний психолог Борисенко А.К.
Кiлькiсть переглядiв: 1690